HAKKIMIZDA

Kuruluş

“Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk bulun- sun. İşte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir.” (Âli İmran-104) “İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve isyan üzerine yardımlaşmayın”, “İnsanların Allah’a en sevimli olanı insanlara en faydalı olanıdır” ilâhi emirle- rini kendisine düstur edinen derneğimiz, Rabbimizin emirlerini yerine getirebil- mek amacıyla bir araya gelen değerli üyelerden oluşmaktadır.

Derneğimiz, 2008 yılının Mart ayında tescillenmiş olup faaliyetlerine başlamıştır. Yegâne amacımız, Allah’ın rızasına ulaşmak için Kur’an ve Sünnet rehberli- ğinde üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirmek, İslâm medeniyetinin inşası için çalışacak nesillerimizi yetiştirmek, ümmetin içinde bulunmuş olduğu maddi ve manevi sıkıntılara çözümler geliştirebilmek için öncü olmak ve sesi- mizin ulaştığı, gücümüzün yettiği herkesi de bu öncü kervana dâhil etmektir.

Derneğimiz, İslâm’ın hayata hâkim kılınmasının yolunun sahih bilgilerle do- natılmış ilim sahiplerinin öncülüğünde olacağına inandığından dolayı eğitimi faaliyetlerinin merkezine almıştır. Derneğimiz eğitim faaliyetlerinin yanında tüm yeryüzünde yardım ve yardımlaşma bilinci oluşturarak, sosyal dayanışma ve yardımlaşmada öncülük etmek için de çalışmalar yürütmektedir. Derneğimiz birlik ve beraberlik ruhu içinde hayır üzere yardımlaşmayı esas almıştır. “Ya hep beraber var olacağız ya da tek tek yok olacağız.” sözünün bilinci ile hareket etmektedir. Derneğimiz “Bugünün hayalleri, yarınların gerçekleridir.” sloganı ile projelerini hayata geçirmek için çalışmaktadır.

Derneğimiz bu yıl itibari ile Çağlayan ve Çeliktepe temsilcileriyle beraber üç merkezde hizmetlerini yürütmektedir. Sizlerden beklediğimiz ise “Milletin efendisi, hizmetkârıdır” sözünü kendinize rehber edinip hizmette en önde olmanız, yapacağımız her faaliyette bizlere yardım etmeniz ve en çok ihtiyacımız olan dualarınızda bizleri unutmamanızdır. İyilik ve takva üzerine yardımlaşmak duasıyla.


Filiz Derneği Yönetim Kurulu


Misyon

• “İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve isyan üzerine yardımlaşmayın” ilkesini düstur edinerek çalışmalarını yönlendirmek.

• “Milletin efendisi hizmetkârıdır” sözünü şiar edinerek çalışmak.

• “Bir hayra rehberlik eden, onu bizzat yapmış gibidir” müjdesine ulaşmak için çalışmak.

• İslam medeniyetinin ihyası için gayret göstermek.

• Toplumda iyiliğin yaygınlaşması ve yerleş- mesi için bilinç ve ahlak oluşmasına katkıda bulunmak.

• Yeryüzünün neresinde olursa olsun zulmün bertaraf edilmesi ve mazlumların ihtiyaçları- nın giderilmesi için mücadele etmek.

• Cehalet ile savaşmak. Vizyon           

• Hizmetlerin kalitesini ve kapasitesini artıra- rak hayırda öncü kurumlar arasına girmek.

• Eğitim faaliytleri ile bilinç seviyesini artırmak ve cehaleti ortadan kaldırmak.

• Yardım faaliyetleri ile birey ve toplumları kendi ayakları üzerinde duracakları ortama kavuşturmak.

• Zulmün ve yoksulluğun giderilmesine katkı- da bulunmak.

• Kaynakları yerli yerinde değerlendirerek ka- lıcı projeler üretmek.

• Dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç anında yardım çağrılarına cevap verebile- cek özelliklere ve donanıma sahip olmak.

• Bütün yeryüzünde yardım ve yardımlaşma şuuru oluşturarak, kurum ve ülkeler arasın- da işbirliği yaparak yardımlaşma ve sosyal dayanışmada öncülük etmek.


Faaliyet Alanları

• Eğitim Faaliyetleri

• Yardım Faaliyetleri

• Sosyal Faaliyetler


İlkeler

• Gayemiz; Allah’ın Rızasını Kazanmak

• Naslara (Kur’an ve Sünnet) Bağlılık

• Yolumuz Nebevî Metot

• Redd-i Siyaset

• Ümmetçilik (Redd-i Asabiyet)

• İstişare ile Hareket Etmek

• İyiliği Emretmek, Kötülüğü Engellemek

• Hayırda Öncü Olmak

• Ekip Çalışmasına Önem Vermek

• Ahde Vefa Göstermek

 

FİLİZ DER BÜLTEN

TAVSİYE KİTAP

NEBEVİ HAYAT

Namaz Vakitleri