News

25 Ağustos 2012 Cumartesi gecesi Arakan'daki mazlum kardeşlerimiz için "Arakan'a Destek Gecesi" düzenlendi.

 25 Ağustos akşamı, Arakan’lı müslüman kardeşilerimize destek olmak, onların hislerine ortak olmak, acılarını biraz olsun anlamak, yanlarında olduğumuzu hissetmek amacı ile Arakan’a destek gecesi tertip edilmiştir. Programda reyon kurularak yemek kermesi düzenlenmiş, elde edilen bütün gelir mazlum kardeşlerimize ulaştırılacaktır.

Programda; Kur'an-ı Kerim Tilaveti, konu ile ilgili sohbet, konuyu anlatan sinevizyon gösterisi gibi etkinlikler gerçekleştirilmiş, dua ile kapanış yapılmıştır.

Allah(cc.) katılanların ve destek olanların ecirlerini daim eylesin.

* * *

Arakan’da yaşanan zulüm ve bu zulme karşı bakış açısı ve tavır ile alakalı gecede yapılan sohbet notlarının bir özetini aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

BÖLGE HAKKINDA GENEL BİLGİ

Tarihi Arka Plan

Arakan, Bangladeş-Burma sınırında 50.000 km2’lik bir yüzölçümüne sahiptir.
İslam Arakan’a 8. yy. Arap tacirler vasıtasıyla ulaşmıştır.

1784yılında Burma işgali yaşanmıştır.

1897′de Türk-YunanSavaşı çıkınca Asya’daki Müslümanlar hemen yardım toplayarak Türkiye’ye gönderdiler. Savaş kısa bir süre sonra Osmanlı’nın zaferiyle sona erdi.

1912′de Balkan savaşlarıesnasında dünyanın her tarafındaki Müslümanlar gibi Myanmarlı Müslümanlar da para toplayarak Osmanlı ordusuna yardım etmişlerdi.

1926yılında İngilizler bölgeye hakim olmuş 120 yıl işgal etmişlerdir.

Arakan’ın yerlileri olan Müslüman Rohingyalar ve Budist Rakhineler 19. yy. kadar barış içinde yaşamışlardır.

1937yılında Burma Hindistan’dan ayrılmıştır.

1942 yılında ilk büyük katliam yapılmıştır.Minbya köyünden başlayan ve yaklaşık 40 gün süren saldırılarda en az 150.000 Müslüman katledilmiş, köyler yağmalanmıştır. Bu olay Müslümanlarla Budistler arasındaki ilk büyük olaydır.

1947 yılında Burmalılar yeni bir saldırı başlatmışve yine Müslümanlar katledilmiştir. Bu dönemde bazı mücahitler karşı koymaya çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır.

1954 yılında Burma ordusu Muson Operasyonuadını verdiği kanlı bir operasyonla mücahit güçleri dağıtmıştır.

1962 Askeri darbesi,Müslümanların maddi ve manevi olarak daha fazla ezilmesine sebep olmuştur. Devlet bütün kurumları, bankaları vs. devletleştirmiş ve Arakan’lı Müslümanları maddi olarak da zayıflatmıştır. Müslümanlar gece baskınlarında toplanıp işkenceler yapılmış ve birçoğu şehid edilmiştir.

1978 yılında Kral Dragon operasyonuile Müslümanlar Arakan’dan çıkarılmak ve Budistler tamamen yerleştirilmek istenmiştir. Operasyon Akyab’daki en büyük Müslüman köyünde başlatılmış ve kısa sürede bütün bölgeye yayılmıştır. Saldırılardan kaçan halka yollarda Budistler ve ordu tarafından kurulan timler saldırmış birçok Müslüman öldürülmüş, kadınların ırzına geçilmiş ve bütün değerli malları yağmalanmıştır. Birkaç ay içinde 300.000’i aşan mülteci, Bangladeşli yetkililer tarafından yapılan geçici kamplarda yaşamaya başlamışlardır.

1990’dan günümüze kadar Arakan’ın Budistleştirilmesiiçin ellerinden gelen baskıyı sistematik bir şekilde devam ettirmektedirler. Müslümanlardan boşaltılan yerlere Budistler yerleştirilmektedir. Budistleştirme planının bir parçası olarak Arakan eyaletinin adı Rakhine olarak, eyaletin başkenti olan Akyab’ın adı Sitve olarak değiştirilmiştir.

Burma nüfusunun %89’u Budist, %4’ü Hristiyan, %4’Müslüman ve %3’ü diğer dinlere mensuptur.

Son dönemdeki olaylarda ise Arakan’da yıllardır süregelen zulüm devam etmekte, son aylarda 1000’den fazla Müslüman hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 Müslüman da evsiz kalmıştır.

Geçmişten Günümüze Hak İhlalleri

1.     Arakan’da her gün Müslümanlar katledilmeye devam etmektedir.
2.     Hapsedilmiş ve işkence gören çok sayıda Müslüman olduğu bilinmekte fakat kesin sayıları bilinmemektedir.
3.     Kadınlara tecavüz edilmekte, kaçırılmaktadır.
4.     Seyahat etme ve Rohingyalara uygulanan sokağa çıkma yasağı hayatı felç etmektedir.
5.     Camiler, mescitler, evler, köyler yakılmakta ve yok edilmektedir.
6.     Devletten izinsiz mescit ve medreselerin tamiri yapılamamaktadır. İzinsiz tamir yapanlara altı aydan altı yıla kadar hapis cezası vardır. Son 20 yılda yeni cami veya medrese yapımına izin verilmemiştir.
7.     Tüm aile bireylerinin tamamının yer aldığı bir fotoğraf her yıl hükümet yetkililerine teslim edilmek zorundadır. Doğan her çocuk için ve ölen her aile bireyi için devlete vergi ödemek zorunludur.
8.     Müslümanların bir köyden başka bir köye gitmesi yasaktır. Ancak devletten izin alıp vergi vermek kaydı ile gidebilirler.
9.     Müslümanların beton evlerde yaşaması yasaktır. Evler ahşaptan yapılmak zorundadır. Devlete ait kabul edilen bu evler yanlışlıkla yanarsa ev sahibi devletin evini yakmaktan altı yıla kadar hapis cezasına çarptılırılmaktadır.
10.  Bir Müslüman iş yeri açabilmek için bir Budist’le ortaklık kurmak zorundadır. Bu ortaklıkta Budist, sermaye koymadan işletmenin yarısına ortak olmaktadır.
11.  Müslümanlar, hayvanları için her yıl devlete vergi ödemek zorundadır.
12.  Müslümanların evlenmesi izne tabidir. Evlenmek isteyen devlete vergi vermek zorundadırlar. Vergi verseler bile devlet izin vermezse evlenemezler.
13.  Müslümanlar devletin hiçbir imkanından faydalanamazlar. Örneğin hastaneler
14.  Müslümanlar en fazla liseye kadar okuyabilirler.
15.  Müslümanların devlet dairelerinde çalışmaları yasaktır. Bugün Arakan’da tek bir Müslüman devlet memuru yoktur.
16.  Müslümanlar sabit telefon ya da cep telefonu sahibi olamamaktadır.
17.  Müslümanların motorlu taşıt sahibi olması yasaktır.
18.  Bir Müslüman suç isnat edildiğinde kendini savunma hakkı yoktur hemen hapsedilmektir.
19.  Müslümanların saat dokuzdan sonra dışarı çıkması ve akraba ziyareti yapması yasaktır.
20.  Müslümanlar hiçbir ücret almadan devlet ya da Budistlerin işlerinde çalıştırılmaktadır.
21.  Müslümanların vatandaşlık hakları yoktur. Üzerlerinde “Yabancılara Aittir” ibaresi yazan özel beyaz bir kimlik verilir. Bu kimlik sadece bilgi içindir, hiçbir geçerliliği yoktur.
22.  Müslümanlara pasaport verilmez. Komşu Bangladeş’e geçmek için bir belge düzenlenmekte bazen geri dönüşlerde bu belge kabul edilmemekte ve bu kişiler ülkelerine geri dönememektedirler.

Bangladeş’te Arakan’lı Mültecilerin Barındığı Kamplar

1)     Kutupalong Mülteci Kampı: 12.000 mülteci var.
2)     Nayapara Mülteci Kampı: 10.000 mülteci var.
3)     Leda Mülteci Kampı: 13.000 mülteci var.
4)     Kutupalong Gayri resmi Mülteci kampı: 95.000 mülteci var. BM ve Bangladeş hükümeti tarafından tanınmıyor. Bangladeş hükümeti açlıktan ölümlerin çok olduğu kampa kimsenin girmesine izin vermiyor.
5)     Kamplar dışı: Ormanlık alanlarda 100.000 üzerinde kayıt dışı Arakan’lı mülteci hayatta kalma mücadelesi veriyor. 

NEDEN-SONUÇ

Allah Resulu (sav) bir gün şöyle buyurmuştur; Aç insanların yemek kabına üşüştükleri gibi yakında diğer milletler de sizin başınıza üşüşeceklerdir. Dinleyenlerden biri: O gün bizim az oluşumuzdan mı böyle olacaktır? Deyince Rasulullah (sav): “Bilakis sizler o gün çok olacaksınız, fakat sizler sel üzerinde akıp giden çer çöp gibi olacaksınız. Allah (cc) düşmanlarınızın kalbinden sizden korkma duygusunu çekip alacaktır. Sizin kalbinize ise vehn sokacaktır” buyurdu. Yine dinleyenlerden biri: “Vehn nedir?” deyince Rasulullah (sav) “Dünyayı sevmek ölümden hoşlanmamaktır” buyurdu.(Ebû Davut, el-Melahim, b. 5, Hadis no: 4297; Müsned-i İmam Ahmed, c. 2, sh. 359, c. 5, sh. 278)

Bilinmelidir ki savaş akide/inanç savaşıdır, söylenen sözler bunu örtmek için uydurulan yalanlardır. Bu savaşların akide inanç savaşı olduğunu unutmamalı, maddi savaşlar olduğu vesvesesine karşı uyanık olmalıyız.

Araf, 126: (İman eden sihirbazların Firavun’a cevabı)
Senin bize kızman da sırf Rabbimiz’in ayetleri gelince iman etmemizden; ey bizim Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı iman selâmetiyle al. 

Buruc, 8: (Müslümanları ateş dolu hendeklerde yakan Ashabı Uhdud ile alakalı)
Kendileri onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan', övülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.

Ashabın Habeşistan seferi ve Mekke’lilerin talebi, Mekke’deki malların yağmalanması ve Bedir, Uhud, Hendek vs. Günümüzdeki kâfirlerin hepsinin zihniyeti de aynıdır, içlerindeki küfürdür bu zulme sebep.

Geçmişte de böyleydi günümüzde de böyle;

Bakara, 217:…  onlar güçleri yeterse sizi dininizden döndürmek için sizinle muharebe etmekten bir zaman geri durmazlar…

Lut (as), Şuara-167:Onlar şöyle dediler: “Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın!”

İbrahim (as), Ankebut-24:Kavminin (İbrahim'e) cevabı ise: “Onu öldürün yahut yakın!” demelerinden ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda, iman eden bir kavim için ibretler vardır.

Savaş akide/inanç savaşı olduğuna göre Müslüman’ın önünde iki şık vardır;Hak ehli olan mücahitleri desteklemek ya da batıl ehli olan kâfirleri desteklemek;

Nisa, 76:İman edenler, Allah yolunda savaşırlar, küfredenler de tağutun yolunda savaşırlar; öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır.

* * *

Sonuç

Müslüman olarak bu zulüm karşısında yapmamız gerekenleri kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

1. Allah yolunda tek saf olarak mücadele etmeye gayret etmek
2. “Vehn” hastalığından sakınmak ve kurtulmak
3. Allah yolunda cihadı desteklemek
4. Gevşekliğe, rehavete kapılmamak
5. İslam’ın hakim olacağına ve Allah’ın vaadine tam teslim olma, o doğrultuda bütün gücümüzle çalışmak

Allah Arakan’lı kardeşlerimizin ve dünya üzerinde zulme maruz kalan diğer kardeşlerimizin acılarını bir an evvel dindirsin, bizleri yolunda hakkıyla mücadele edenlerden eylesin.

Amin.

Programda gösterilen "Arakan Zulmü" adlı belgeseli aşağıdan tekrar izleyebilirsiniz;

 

Arakan Zulmü Belgeseli [Youtube]

 

 

Arakan Zulmü Belgeseli [Vimeo]

 


Programa Ait Fotoğraf Galerisi;

 • 1380
 • 1381
 • 1382
 • 1383
 • 1384
 • 1385
 • 1386
 • 1387
 • 1389
 • 1390
 • 1391
 • 1392
 • 1393
 • 1394
 • 1395
 • 1397

Güncel Video

2018 Kurban Organizasyonu

FİLİZ DER BÜLTEN

TAVSİYE KİTAP

NEBEVİ HAYAT

Namaz Vakitleri